ВИЗИТКИ

календари и сувенири
външна и неонова реклама
уеб дизайн
Джусита-ДЕС
обемни букви и външна реклама
снимки с висока резолюция

КАТЕГОРИИ

 

БИЗНЕС ПАКЕТИ

Спестете

50 лв! »

Спестете

Спестете

75 лв! »

Спестете

Спестете

100 лв! »

Спестете

ПОМОЩ

за контакти

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ПРОМОЦИИ

При поръчка през wizitka.com на визитки получавате отстъпка
за 2000бр. - 2%
за 3000бр. - 3%
за 4000бр. - 4%
за 5000бр. - 5%
за 6000бр. - 6%
за 7000бр. - 7%
за 8000бр. - 8%
за 9000бр. - 9%
над 10000бр.10%

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ

Моля, прочетете тези условия за ползване внимателно. Тези условия за ползване ръководят достъпа и употрбата Ви на тази страница. Чрез достъпа или употрeбата на тази страница, Вие се съгласявате, че сте запознати с тези условия за ползване и с всички допълнителни указания, ограничения или правила, които могат да бъдат въведени във връзка със специфични секции или услуги на тази страница. Всички такива допълнителни указания, ограничения или правила, се включват в условията за ползване. Wizitka.com си запазва правото да прави промени по тази страница и по условията за ползване по всяко време без предварително предупреждение. Трябва да преглеждате тези условията за ползване всеки път, когато ползвате тази страница.

1. Wizitka.com е уеб сайт за on-line поръчка на печатни материали.

2. Wizitka.com предлага услугa за отпечатване на подготвени от клиента визии и попълнена информация on-line, ползвайки готови шаблони предоставени в този сайт. Готовите материали се доставят до посочен от клиента адрес или се получават в офиса на wizitka.com – гр. София, ул. Хан Кубрат 11 в работно време (от понеделник до петък от 09:00 до 17:30 часа).

3. Потребителят изрично се съгласява да използва сайта Wizitka.com изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от Wizitka.com, респективно неговите собственици и служители, за евентуални вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

4. В някой раздели на сайта от потребителя се изисква да подаде определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. Wizitka.com няма да използва тази информация по други начини, като с това гарантира спазването на конфиденционалността й.

5. Wizitka.com си запазва правото да информира регистрираните си потребители за промоции и нововъведения.

6. Wizitka.com не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя, ползващ настоящия сайт, или с друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване.

7. Wizitka.com си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

8. Wizitka.com не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни чрез него услуги.

9. Wizitka.com не поема отговорност за подготвените от клиента файлове и тяхното съдържание.

10. Wizitka.com зачита за законен срок на приемане на каквато и да е поръчка след като е потвърдена на телефон, посочен от потребителя и срокът за изпълнение започва да тече след това.

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ

1. Клиент, поръчал материали за отпечатване през Wizitka.com, има право да откаже получаването им, когато те са му доставени, само в посочените случаи:
a. Ако доставената материали явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.
b. Ако при транспортирането стоката е повредена.
c. При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ.

2. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

3. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже да подпише протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за връщане на стоката.

4. След получаване на стоката клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:
(а). Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
(б). Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й.
(в). В случаите на чл.69, ал. 3. от ЗЗППТ.

5. Рекламации се приемат в срок до 72 часа от получаването на стоката.

6. Ако е налице несъответствие между поръчаната и доставената стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, продуктът се подменя в срок от 5 дни след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите на сайта Wizitka.com имат право да ползват свободно ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Потребителите нямат право да поръчват за отпечатване чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др. обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществения ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица. Wizitka.com си запазва правото за отказ за печат на такива материали.

3. Потребителите на сайта нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта Wizitka.com

4. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).

5. Потребителите нямат право да ползват sreenshot на сайта без изрично разрешение на Wizitka.com

6. Потребителите на Wizitka.com нямат право да извършват действия, нарушаващи общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., които нарушават или увреждат права или интереси на трети лица.